Logo

Trener na meczach mistrzowskich - przypomnienie

Przypominamy, że na meczach mistrzowskich wymagana jest obecność trenera podczas całego spotkania.

Poniżej przedstawiamy wymogi licencji trenerskiej w danej klasie rozgrywkowej oraz wyciąg z regulaminu określający sankcje dla klubów, które nie będą przestrzegać niżej wymienionych zasad.

9. TRENER

§ 11

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.

2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce określa Uchwała nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN.

3. Trener prowadzący zespół zobowiązany jest do okazania ważnej oryginalnej licencji trenerskiej sędziemu przed i po zawodach.

4. Niedopuszczalne jest wpisywanie do protokołu z zawodów trenera posiadającego licencję, a nieprowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego w strefie technicznej podczas tego meczu.

5. Naruszenie treści ust. 4 niniejszego paragrafu lub prowadzenie zespołu podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nieposiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych zgodnych z § 29 ust. 1 Uchwały Zarządu PZPN nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku:

c. Kluby IV ligi:

a) pierwszy mecz - kara pieniężna 4.000 zł

b) drugi mecz - kara pieniężna 6.000 zł

c) trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower 3:0 dla zespołu przeciwnego

d. Kluby V ligi i Ligi Okręgowej oraz rozgrywek młodzieżowych od A1 do B2:

a) pierwszy mecz - kara pieniężna 2.000 zł

b) drugi mecz - kara pieniężna 3.500 zł

c) trzeci mecz i każdy kolejny -weryfikacja zawodów jako walkower 3:0 dla zespołu przeciwnego

e. Kluby Klasy A i B, zespołów młodzieżowych od C1 do F2 oraz III i IV ligi kobiet

a) pierwszy mecz - kara pieniężna 1.000 zł

b) drugi mecz - kara pieniężna 1.500 zł

c) trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower 3:0 dla zespołu przeciwnego

6. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Komisji Dyscypliny Mazowieckiego ZPN. 

 

Wymogi licencyjne dla trenerów:

IV liga seniorów - UEFA A

V liga seniorów, klasa okręgowa, rozgrywki młodzieżowe U-19-U-14 (A1-C2) - UEFA B

klasa A, B, rozgrywki młodzieżowe U-13-U-8 - Grassroots C

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry