prev next
  • Konta Email Klubów
    Konta Email Klubów Infotamcje dotyczący kont e mail, logowania, haseł, znajdują sie w zakładce KLUBY
  • Nowe terminarze 2015/2016
    Nowe terminarze 2015/2016 Rozlosowano nowe terminarze sezonu 2015/2016 oraz terminarz okręgowego Pucharu Polski

STRONA W PRZEBUDOWIE 

Aktualności będą wprowadzane na bieżącoPUCHAR POLSKI - OZPN Siedlce - sezon 2015/2016

W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu OZPN w Siedlcach uczestniczyć będzie 36 drużyn (4 niezrzeszone, 12 z klas "A" i "B" oraz obowiązkowo 17 z Ligi Okręgowej i 3 z IV ligi).

Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu OZPN odbywać się będą w niżej wymienionych terminach:

- 1/32 - 2 sierpnia 2015 r. (niedziela) godz. 17,00 - drużyny niezrzeszone, "A"i "B",

- 1/16- 9 sierpnia 2015 r. (niedziela) godz. 17,00 - zwycięzcy 1/32 i drużyny Ligi Okręgowej,

- 1/8- 30 września 2015 r. (środa) godz. 16,00 - zwycięzcy 1/16 i drużyny IV ligi

- 1/4- 14 października 2015 r. (środa) godz. 15,30 - zwycięzcy 1/8,

- 1/2- 21 października 2015 r. (środa) godz. 15,30 - zwycięzcy 1/4,

- FINAŁ NA SZCZEBLU OZPN - 28 października 2015 r. (środa) godz. 15,00

W dniu 13 lipca br. w siedzibie OZPN przeprowadzono losowanie pierwszych dwóch rund rozgrywek:

Zestawienie par Pucharu Polski - I runda (1/32 rozgrywek):

- 2 sierpnia 2015 r. (niedziela), godz. 17,00

1. DRAGON Miętne (niezrzesz.)- JASTRZĄB Żeliszew (A)

2. LEGION Grębków (B)- TĘCZA Korczew (A)

3. LZS TĘCZA Pustelnik (niezrzesz.)- POLONEZ Mordy (B)

4. HETMAN Sulbiny (niezrzesz.)- MKS Małkinia (A)

5. LUKS Ruda Wolińska (B)- ŚWIT Barcząca (B)

6. TORNADO Wola Rębkowska (niezrzesz.) - WICHER Sadowne (A)

7. LIVIA Liw (B)- JUTRZENKA Cegłów (A)

8. ZRYW II Sobolew (B)- KOLEKTYW Oleśnica (A)

Kluby wymienione na pierwszym miejscu są gospodarzami zawodów.

Zestawienie par Pucharu Polski - II runda (1/16 rozgrywek):

- 9 sierpnia 2015 r. (niedziela), godz. 17,00

WILGA Miastków Kościelny- WATRA Mrozy

zwycięzca poz. 3- TĘCZA Stanisławów

zwycięzca poz. 6- zwycięzca poz. 1

FENIX Siennica- TYGRYS Huta Mińska

zwycięzca poz. 4- PŁOMIEŃ Dębe Wielkie

zwycięzca poz. 5- ORZEŁ Unin

zwycięzca poz. 2- POGOŃ II Siedlce

zwycięzca poz. 7- HUTNIK Huta Czechy

VICTORIA Kałuszyn- MAZOVIA II Mińsk Mazowiecki

MIEDZANKA Miedzna- TAJFUN Jartypory

zwycięzca poz. 8- PODLASIE Sokołów Podlaski

SĘP Żelechów- ZRYW Sobolew

JABŁONIANKA Jabłonna Lacka - termin wolny

Kluby wymienione na pierwszym miejscu są gospodarzami zawodów, w przypadku drużyn różnych klas - gospodarzem jest drużyna klasy niższej.

Przewodniczący

Wydziału Gier OZPN w Siedlcach

(-) Michał Michalski

Siedlce, dnia 13 lipca 2015 r.


ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK - OZPN Siedlce - sezon 2015/2016

W załączeniu przedstawiamy zestawienie zgłoszenia drużyn seniorów i młodzieżowych do rozgrywek prowadzonych przez Mazowiecki ZPN i OZPN w Siedlcach.

Drużyny OZPN 2015_16.docx

TERMINARZE ROZGRYWEK SENIORÓW OZPN SIEDLCE runda jesienna 2015/2016

W poniedziałek 13 lipca br. dokonano losowania terminarzy rozgrywek seniorów prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach.28-29 Rozgrywki Ligi Okręgowej rozpoczną się w terminie 14-15 sierpnia br., Klasy "A" 21-22 sierpnia, Klasy "B" 28-29 sierpnia. Szczegóły w zakładce TERMINARZE I WYNIKI. 


Licencje Trenerskie

Kluby Mazowieckiego ZPN

Trenerzy piłki nożnej

W nawiązaniu do Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz § 11 pkt. 1 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN przypomina się o obowiązku posiadania licencji do prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej. Prosimy trenerów, którzy:

prowadzą zespoły, a nie posiadających licencji trenerskiej

zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera

posiadają licencje trenerską, której ważność się skończyła

o złożenie wniosku o jej przyznanie lub przedłużenie wraz z wymaganymi dokumentami w biurze właściwego terytorialnie OZPN, a w przypadku klubów zrzeszonych bezpośrednio w Mazowieckim ZPN w siedzibie Związku ul. Puławska 111A lok. 50 w Warszawie w terminach:

do 15 lipca 2015r - będą rozpatrzone do 30 lipca 2015r

do 30 lipca 2015r - będą rozpatrzone do 14 sierpnia 2015r

do 14 sierpnia 2015r - będą rozpatrzone do 30 sierpnia 2015r

do 21 sierpnia 2015r - będą rozpatrzone do 30 sierpnia 2015r

Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN trenerzy wnoszą opłatę w kwocie:

Licencja „PZPN A” – 300 zł.

Licencja „PZPN B” / „UEFA B” – 150 zł.

Licencja „UEFA C” (wcześniej PZPN C) – 150 zł.

TYP LICENCJI WYMAGANE UPRAWNIENIA TRENERSKIE UPRAWNIA DO PROWADZENIA
PZPN A trenerzy posiadający dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, / zespołów IV Ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet, Ligi Wojewódzkiej juniorów A – F (U-19 – U-11) oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej
UEFA B trenerzy posiadający dyplom UEFA B lub trenerzy będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA B. Licencja z tego tytułu może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA B, / zespołów Klasy Okręgowej, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Wojewódzkiej juniorów A – F (U-19 – U-11) oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej
PZPN B osoby posiadające Legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, / Zespołów seniorów klas A,B,C, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Okręgowej juniorów A – F (U-19 – U-11) oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej
UEFA C trenerzy posiadający co najmniej dyplom trenera PZPN C lub UEFA C, / zespołów dziecięcych do lat 12 oraz zespołów seniorów klas A, B, C

Licencja wydawana jest na 3 lata.

Trenerzy starający się o przyznanie licencji winni złożyć: wniosek o przyznanie licencji, kopia dowodu wpłaty, kopię dyplomu/legitymacji trenera/instruktora, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN – y, 2 zdjęcia (30/38 mm).

Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni złożyć: wniosek o przedłużenie licencji, kopia dowodu wpłaty, kopię dyplomu/legitymacji trenera/instruktora, kopie zaświadczeń z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i wojewódzkie ZPN - y w okresie posiadania licencji (minimum 5 h rocznie) oraz posiadaną LICENCJE TRENERSKĄ (wersja książeczkowa).

Wnioski o licencje złożone po rozpoczęciu rozgrywek seniorski / młodzieżowych – w przypadku licencji PZPN A (po 7 sierpnia 2015r), UEFA B (po 14 sierpnia 2015r), PZPN B i UEFA C (po 21 sierpnia 2015r) będą potraktowane jako złożone w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z opłatami wynikającymi z § 15 Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników – nie będą rozpatrywane, a trenerzy będą wzywani na posiedzenia Komisji Licencji Trenerskich Mazowieckiego ZPN celem ich uzupełnienia.

Prowadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego odpowiedniej licencji będzie karane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Mazowieckiego ZPN. Na stronie internetowej Mazowieckiego ZPN www.mzpn.pl w zakładce „Inne - do pobrania” - znajduje się Wniosek o przyznanie licencji.

Wiceprezes ds. Szkolenia

Mazowieckiego ZPN

/-/ Roman Kosecki


Kursokonferencja dla Trenerów

      Wydział Szkolenia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej informuje, iż w dniu 15 czerwca 2015r (poniedziałek) w godzinach 14.45 – 20.00 w Warszawie w Akademii Wychowania Fizycznego ul. Marymoncka 34 (Aula w Holu Głównym) odbędzie się Kursokonferencja metodyczno - szkoleniowa dla kadry trenerskiej pracującej w klubach zrzeszonych w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej.

Program dostępny jest TUTAJ

Formularz zgłoszeniowy (tylko forma elektroniczna) – dostępny na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/1nlJskgkx0t4yW8fkhVDXkWz2KbEoUsKXjaf663vffLs/viewform

Powyższy link należy skopiować i wkleić w dowolną wyszukiwarkę internetową.

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych do 07.06.2015r.

Udział w kursokonferencji jest odpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat poświadczający udział.

Płatność: 20 zł

Wpłaty do dnia 07.06.2015r na konto:

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej ul. Puławska 111a lok. 50 02-707 Warszawa.

PKO Bank Polski S.A. XV O/Warszawa 09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

Zgłoszenia po 07.06.2015r - płatność gotówką w dniu konferencji 40 zł

Osoby, które zgłoszą swój udział po 07.06.2015r otrzymają certyfikaty pocztą w terminie późniejszym.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych udział w Kursokonferencjach organizowanych przez wojewódzkich ZPN lub PZPN jest warunkiem przedłużenia licencji ( 15 h w ciągu 3 lat – 5h w każdym roku ważności licencji).


Obsada rozgrywek OZPN Siedlce 9-10.05.2015

Obsada 09-10.05.doc

Informacje dotyczące kont e-mail oraz dane adresowe klubów

W zakładce ADRESY KLUBÓW dostępne są adresy e-mail klubów, dane adresowe oraz informacje dotyczące haseł i logowania na pocztę.  


Obsada rozgrywek OZPN Siedlce

W zakładce OBSADA ZAWODÓW znajduję się aktualna obsada.


Terminarz rozgrywek OZPN

Aktualny terminarz rozgrywek OZPN Siedlce - runda wiosenna 2015 - sezon 2014/2015.

Termin.(zbiór) OZPN Siedlce wiosna 2015.doc

Gala OZPN Siedlce w Sobolewie

W sobotę 14 marca w sali Sevilla w Sobolewie odbędzie się już po raz dziesiąty Gala Piłkarska Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Siedlcach.

Dziesięć lat temu Okręgowe Związki Piłki Nożnej w Białej Podlaskiej i Siedlcach postanowiły wyróżniać corocznie najlepszych – w kategoriach, które przedstawiamy poniżej. Od sześciu lat, w związku z rezygnacją z udziału Bialskiego OZPN, na gali wyróżniani są najlepsi z terenu działania OZPN w Siedlcach.

W drugiej części gali tradycyjnie już, wyróżnieni zostaną zasłużeni w działalności gospodarzy – klubu Zryw Sobolew.
Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2015 roku powołana kapituła w składzie: Mirosław Buczek (Tygodnik Siedlecki), Michał Michalski (Wydział Gier OZPN, Katolickie Radio Podlasie), Kamil Sulej (Życie Siedleckie), Andrzej Materski (Katolickie Echo Podlasia, Telewizja Wschód) i Krzysztof Karaś (OZPN Siedlce) rozpatrzyła kandydatury zgłoszone przez kluby i po ich analizie oraz na podstawie własnych obserwacji nominowała niżej wymienionych do wyróżnienia za 2014 rok.

Nominacje za 2014 rok:

Piłkarz:
I ligi:
DEMIANIUK Cezary (Pogoń Siedlce)
DZIUBIŃSKI Adrian (Pogoń Siedlce)
LEWANDOWSKI Tomasz (Pogoń Siedlce)

III ligi:
DMOWSKI Kamil (Pogoń Siedlce)
PACZKOWSKI Marcin (Pogoń Siedlce)
WÓJCIK Łukasz (Pogoń Siedlce)

IV ligi:
BONDARA Michał (Mazovia Mińsk Mazowiecki)
GRABEK Alan (Mazovia Mińsk Mazowiecki)
KOZAKIEWICZ Bartosz (Mazovia Mińsk Mazowiecki)
PANUFNIK Michał (Czarni Węgrów)

Ligi okręgowej:
OSICA Dariusz (Fenix Siennica)
SIEDLECKI Marcin (Podlasie Sokołów Podaski)
SUPLEŃSKI Łukasz (Czarni Węgrów)

Klasy A:
GAGASKA Łukasz (Mazovia II Mińsk Mazowiecki)
WADAS Michał (Jutrzenka Cegłów)
WOJDA Mateusz (Płomień Dębe Wielkie)

Klasy B:
KARASIŃSKI Krzysztof (Kolektyw Oleśnica)
NAKONIECZNY Mateusz (Zryw II Sobolew)
ZADROŻNY Piotr (Olimpia Latowicz)

Nadzieja piłkarska:
CIULAK Patryk (Pogoń Siedlce)
PANUFNIK Michał (Pogoń Siedlce)
SMUGA Daniel (Mazovia Mińsk Mazowiecki)

Sędzia:
BARANOWSKI Kamil
JAKUBIK Krzysztof
PAZDYKA Arkadiusz

Szkoleniowiec pracujący z młodzieżą:
BLACHA Dariusz (Pogoń Siedlce)
GOLISZEWSKI Andrzej (Promyk Sobolew)
STELMACH Robert (MOSiR Mińsk Mazowiecki)
WEREDA Kamil (Naprzód Skórzec)
WOJTASIEWICZ Tomasz (Trójka Łochów)

Szkoleniowiec seniorów:
PAWLUSIEWICZ Krzysztof (Pogoń Siedlce)
PUCHALSKI Janusz (Mazovia Mińsk Mazowiecki)
PURZYCKI Daniel (Pogoń Siedlce)

Działacz:
BĄK Marek (Wilga Miastków)
CEMBROWSKI Marek (Victoria Kałuszyn)
DRÓŻDŻ Krzysztof (Hutnik Huta Czechy)
FRANKOWSKI Grzegorz (Sęp Żelechów)
JASIŃSKI Maciej (Wektra Dziewule)
KOZACZYŃSKI Jacek (Pogoń Siedlce)
KUĆ Andrzej (Mazovia Mińsk Mazowiecki)
MICHALCZUK Wiesław (Jabłonianka Jabłonna Lacka)
PADEREWSKI Bartosz (Fenix Siennica)
PERKA Mariusz (Watra Mrozy)
PLUTA Paweł (Jastrząb Żeliszew)
STANISŁAWOWSKI Kamil (Kolektyw Oleśnica)
SAWICKI Waldemar (Legion Grębków)
SZUBA Adam (Tygrys Huta Mińska)
TYWANEK Jan (Zryw Sobolew)
WILCZEK Janusz (Mazovia Mińsk Mazowiecki)
WITKOWSKI Mariusz (Czarni Węgrów)
ZACHARCZUK Krzysztof (Wektra Dziewule)
ZGORZAŁEK Wojciech (Naprzód Skórzec)

Sponsor:
AKPOL Andrzej Kuć (Mazovia Mińsk Mazowiecki)
AXAN Albert Korman (Pogoń Siedlce)
Huta Szkła „Czechy” S.A. (Hutnik Huta Czechy)
M3 Zdzisław i Leszek Skorupka (Pogoń Siedlce)
SANTE A. Kowalski Sp.j.(Zryw Sobolew)
STADLER Siedlce (Naprzód Skórzec)
TOPAZ Zbigniew Paczóski (Pogoń Siedlce, Czarni Węgrów)
WIERZEJKI Jan i Marek Zdanowscy (Wektra Dziewule)

Samorząd miejski:
Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki – burmistrz Jan SŁOMIAK
Urząd Miejski Łochów – burmistrz Marian DZIĘCIOŁ
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki – burmistrz Marcin JAKUBOWSKI
Urząd Miasta Siedlce – prezydent Wojciech KUDELSKI
Urząd Miejski Żelechów – burmistrz Mirosława MISZKURKA
Urząd Miasta i Gminy Mrozy – burmistrz Dariusz JASZCZUK
Urząd Miasta i Gminy Pilawa – burmistrz Albina ŁUBIAN

Samorząd gminny:
Urząd Gminy Dębe Wielkie – wójt Krzysztof KALINOWSKI
Urząd Gminy Jabłonna Lacka – wójt Wiesław MICHALCZUK
Urząd Gminy Liw – wójt Bogusław SZYMAŃSKI
Urząd Gminy Miastków Kościelny – wójt Jerzy Jaroń
Urząd Gminy Skórzec – wójt Stanisław KALIŃSKI
Urząd Gminy Sobolew – wójt Andrzej KOSZUTSKI
Urząd Gminy Zbuczyn – wójt Tomasz HAPUNOWICZ

więcej...