Logo

Komisja Sędziowska

Komisja Sędziowska Delegatury MZPN w Siedlcach działa w składzie:

Przewodniczący:

- Krzysztof JAKUBIK

Wiceprzewodniczący:

- Piotr WOLIŃSKI

Sekretarz:

- Łukasz Firus

Skarbnik:

- Tomasz STOSIO

Członkowie:

- Julia MARCISZEWSKA

- Dariusz ADAŚKO

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry