Logo

Zapisy na kurs sędziowski 2023

Interesuje cię piłka nożna? Chciałbyś przeżyć mecz z innej perspektywy? Zostań sędzią! Trwają zapisy na zbliżający się kurs sędziowski 2023, które potrwają do 20 stycznia 2023.

Zamarzyła ci się kariera sędziego piłki nożnej? Okazja do tego jest idealna, ponieważ Komisja Sędziowska Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Delegatura w Siedlcach rozpoczyna nabór kandydatek i kandydatów na kurs sędziów piłki nożnej. Dokładnie poznasz przepisy piłkarskie i dowiesz się jak wygląda praca arbitrów "od kuchni".

Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Komisji Sędziowskiej w Siedlcach:

Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:

- wiek: minimum 16 lat,

- posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły średniej,

- posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,

- odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,

- cena kursu uzależniona od liczby uczestników

Formularz KWESTIONARIUSZA oraz druk „Oświadczenia o niekaralności” jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ozpn.siedlce.pl, bądź też można je odebrać w biurze Delegatury MZPN w Siedlcach.

Zgłoszenia na kurs e-mailem: ozpn.siedlce@wp.pl, bądź osobiście w biurze Delegatury MZPN w Siedlcach (3 Maja 28, 08-110 Siedlce).

Informacja o pierwszym spotkaniu organizacyjnym odbędzie się drogą mailową.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry