Logo

Komisja Sędziowska

Komisja Sędziowska Delegatury MZPN w Siedlcach działa w składzie:

Przewodniczący:

- Krzysztof JAKUBIK

Wiceprzewodniczący:

- Piotr WOLIŃSKI

Sekretarz:

- Łukasz FIRUS

Skarbnik:

- Kamil PRZEDLACKI

Członkowie:

- Dariusz ADAŚKO

- Sebastian KOWALCZYK

- Julia MARCISZEWSKA

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry