Logo

Warsztaty dla trenerów

Wydział Szkolenia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej informuje o organizacji Warsztatów dla trenerów w następujących terminach:

16 października  – Skórzec – Wariant 1 - Stadion Naprzodu ul. Siedlecka 1

27 września – Ciechanów - Wariant 2 - Stadion miejski ul. 3-go maja 7

3 października – Płock – Wariant 2  – Stadion Wisły Płock

4 października – Radom -  Wariant 2 – PSP 6 ul. Rapackiego 24

Temat: TAKTYKA – Model gry w "dziewiątkach i jedenastkach"

Plan szkolenia:             Wariant 1                                   Wariant 2

                              16.00 – rejestracja                   16.00 – rejestracja

                              16.30 – 18.00 Praktyka            16.30 – 19.15 Teoria

                              18.15 – 21.00 Teoria                19.30 – 21.00 Praktyka

Zajęcia prowadzą Trenerzy Edukatorzy PZPN. Rejestracja przez system pzpn24.pzpn.pl.

Zgłoszenie bez załączonego potwierdzenia wpłaty zostaną odrzucone.

Liczba uczestników max 60 osób. Koszt 50 zł / osoba.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty na konto:

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

Ul. Puławska 111a lok. 50

02-707 Warszawa

PKO Bank Polski S.A.

XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

Tytuł wpłaty: Warsztaty – Miejsce – Nazwisko Imię

Uczestnicy zabierają ze sobą obuwie piłkarskie i sprzęt do treningu.

Trenerzy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w konferencjach szkoleniowych wymagany do przedłużenia licencji trenerskiej w wymiarze 5 godzin.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry