Logo

Warsztaty dla trenerów - wiosna 2022

Komisja Szkolenia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej informuje o organizacji warsztatów dla trenerów (terminy warsztatów znajdują się w załączniku).

Rejestracja przez system pzpn24.pzpn.pl.

Zgłoszenie bez wpłaty w teminie maksymalnie 2 dni od dnia zgłoszenia zostaną odrzucone.

Liczba uczestników max 32 osób. Koszt 40 zł / osoba.

Można zgłosić się tylko na jeden z terminów dla danego tematu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpłaty na konto – termin maksymalnie 2 dni od dnia zgłoszenia:

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

Ul. Puławska 111a lok. 50

02-707 Warszawa

PKO Bank Polski S.A.

XV O/Warszawa
09 1020 1156 0000 7102 0058 4136

Tytuł wpłaty: Warsztaty – Miejsce – Data - Nazwisko Imię

 

Trenerzy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w konferencjach szkoleniowych wymagany do przedłużenia licencji trenerskiej w wymiarze: 2 godzin dla licencji UEFA A, UEFA B, UEFA / Grass C i Grass D.

 

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry