Logo

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze OZPN

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach informuje, że Uchwałą Zarządu z dnia 23 marca 2016 roku zwołuje się na dzień 23 maja 2016 r. (poniedziałek) Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze delegatów OZPN.

Jednocześnie na posiedzeniu Zarządu OZPN w dniu 23 marca br. podjęto Uchwałę w sprawie ustalenia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze OZPN w Siedlcach.

Kluby - członków OZPN zobowiązuje się do przesłanie wykazu wybranych delegatów (na załączonym druku przesłanym z uchwałami do Prezesów) do biura OZPN w Siedlcach (pocztą, e-mailem) w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2016 r.

 

W załączeniu:

- uchwała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego,

- uchwała o zasadach wyboru delegatów.

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry