Logo

PZPN przekaże klubom bramki

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach informuje, że zgodnie z zapisami Uchwały PZPN nr IX/98 z dnia 27.10.2016 roku, każdy klub uczestniczący w sezonie 2016/2017 w rozgrywkach kategorii ŻAK będzie uprawniony do jednorazowego otrzymania jednego kompletu bramek (2 bramki) zgodnych ze standardem wynikającym z unifikacji.

Warunkiem otrzymania bramek będzie spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:

  • ​członkostwo w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej;
  • udział przynajmniej jednej drużyny klubu w rozgrywkach kategorii ŻAK w sezonie 2016/2017, prowadzonych przez właściwy ZPN w systemie Extranet;
  • uprawnienie co najmniej 10 zawodników do udziału w rozgrywkach kategorii ŻAK w sezonie 2016/2017 w systemie Extranet;
  • utworzenie konta na portalu www.laczynaspilka.pl dla osoby, która loguje się do systemu Extranet;
  • wypełnienie w systemie EXTRANET - formularza rejestracyjnego a następnie jego pobranie i przekazanie oryginalnego egzemplarza (w formie papierowej) do Mazowieckiego ZPN w terminie do 23 grudnia 2016 roku.

​INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA​

Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry