Logo

Diamenty Mazowsza - jesień 2022

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Delegatura Siedlce zaprasza serdecznie na Turniej Piłki Nożnej DIAMENTY MAZOWSZA skierowany do zawodników rocznika 2012  (chłopcy) oraz dziewczynek rocznik 2010 (i młodsze). Zadanie Diamenty Mazowsza 2022 jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
Turniej eliminacyjny w Naszej Delegaturze odbędzie się w Mińsku Mazowieckim dnia 18.10.2022r tj, wtorek od godz. 10.00 na obiektach przy ul. Budowlanej 2A.
 
CEL:

1.      Wyszukiwanie talentów piłkarskich z mniejszych ośrodków.

2.      Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i rozbudzanie dziecięcych pasji.

3.      Wychowanie przez sport. Spełnianie dziecięcych marzeń.

4.      Promocja zabawy w duchu fair play.

5.      Zapewnienie młodym piłkarzom możliwości kontaktu z rówieśnikami na etapie przygotowania wstępnego z akcentem na zachowanie kreatywne.

6.      Poszukiwanie młodych kandydatów do szkolenia piłkarskiego.

7.      Propozycja aktywnego spędzania wolnego czasu.

8.      Uaktywnienie ośrodków piłkarskich w środowisku miejskim i wiejskim, wyrównanie szans do rozwoju sportowego z mniejszych ośrodków piłkarskich.

9.      Dostarczenie radości i satysfakcji z rywalizacji sportowej.

10.   Zainteresowanie piłką nożną młodych adeptów.

11.   Zapewnienie wszechstronnego rozwoju sportowego.

12.   Kształtowanie osobowości zawodników.

13.   Rozwijanie inteligencji piłkarskiej.

14.   Wszechstronną stymulację rozwoju wybranych cech motorycznych takich jak: koordynacja ruchowa, szybkość, zwrotność, gibkość.

15.   Kształtowanie umiejętności działania na rzecz zdrowia rozumianego w aspekcie sześciu sfer wzajemnie się przenikających: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, osobistej i duchowej.

16.   Kształtowanie pozytywnych postaw osobowościowych.

17.   Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez ich systematyczne uczestnictwo w sporcie.

18.   Aktywizacja samorządów lokalnych.

 
Szczegółowe informacje wraz z listą zgłoszeniową znajdą Państwo w załączniku. Zapisy i zgłoszenia proszę kierować drogą mailową do biura MZPN Siedlce ozpn.siedlce@wp.pl do dnia 12.10.2022r.
 
 
 
 
Ze sportowym pozdrowieniem 
 
Robert Parzonka 
Powered by QUICK.CMS
Powrót do góry